Uddannelsesinstitution

Børnehuset v/ Volden er uddanelsesinstitution.

PÆDAGOG STUDERENDE:

Børnehuset v/ Volden modtager studerende i alle praktikker - efter nærmere aftale og fordeling i område Syd.

Vi har to pædagoger der har  taget diplommodul i praktikvejledning- hvilket gør at vi er godt rustet til at give den studerende et godt praktikophold. 

Pt. er praktik 2. og 3. i vores Vuggestue fra 1/12-17

Praktik 1. er  pt. i Børnehaven.

PÆDAGOGISK ASSISTENT ELEVER:

Børnehuset modtager PA-elever i normal praktikken efter aftale og fordeling i Område Syd.  Pt. er praktikken på en børnehavegruppe.

SOSU OG PA-ELEVER PÅ GRUNDFORLØB:

Vi modtager elever fra grundforløbet i 3-5 dages praktik.

Praktikken kan være på både vuggestue gruppe og børnehave gruppe.

SKOLE  OG GYMNASIE ELEVER:

Vi modtager folkeskole elever og gymnasie elever i ugepraktik efter aftale.