Læreplaner

Vi arbejder med læreplaner hen over hele året. I område Syd har vi fokus på vores Kerneopgave og hverdags pædagogikken.  Så med udgangspunkt i Kerneopgaven og Hverdags pædagogikken er vores opgave er at sikre at alle 6 ud meldte  udviklings områder ( personlig, social, sprog, krop, kultur og natur) bliver berørt hvergang, dog med fokus på èt af dem.

Læreplanerne planlægges både på den enkelte stue og på tværs af grupperne

Se Årsplanen for årets læreplans perioder.

Bilag
I 2020 og 2021 er der i område syd valgt at være fokus på Børnenes leg og dennes betydning for barnets generelle udvikling. Grundet Covid-19 er fokus på Leg valgt over to år.