Orientering fra områdebestyrelse og forældreråd

Forældrerådet for Børnehuset ved Volden

 FORÆLDRERÅDETS ROLLE
Forældreråds repræsentanter har mulighed for at præge institutionen på mange niveauer. De kommer tæt på institutionens
dagligdag og lærer medarbejderne og de andre forældre at kende.
Samtidig bidrager de til institutionens udvikling og støtter op om
fællesskabet. Og endelig er de sparringspartnere for forældrebestyrelsen, som har ansvaret for udviklingen i hele område syd sammen med områdeleder.

DET PÆDAGOGISKE
I forældrerådet diskuterer og definerer vi sammen de værdier,
som ligger til grund for den pædagogik, der præger de konkrete
aktiviteter, som børnene og de voksne er sammen om. Gensidig
forståelse mellem forældre og ansatte om værdier og retningslinjer
skaber rammerne for et godt samarbejde. Dette er afgørende for, at
børnene trives og får mest muligt ud af at gå i daginstitution.

 I Volden afholder forældrerådet ca 5 møder årligt - som udgangspunkt i ugen før et planlagt Område bestyrelses møde - således at der er mulighed for at drøfte de fælles punkter der er for vores område.

Der er valg til forældrerådet - hvert år i april.

Man vælges for to år - og suppleanter for èt år.

 
Bilag
Hermed mail liste til Voldens Forældreråd 2021 og 20222