Orientering fra områdebestyrelse og forældreråd

Områdebestyrelsen

Områdebestyrelsen i område SYD består af èn forældrerepræsentant fra hvert af de 11 huse vi har i området. Alle repræsentanter har en suppleant.

Derudover er der 3 personale repræsentanter valgt blandt personalet i området.

Blandt de 11 forældrerepræsentanter vælges en formand og næstformand - samt repræsentanter til forældrenævnet - som dækker hele Næstved kommune.

Man vælges i sit eget hus - på forældremøde - for en to års periode. Suppleanter vælges for èt år.