Pædagogisk tilsyn

Næstved kommune har et fastlagt tilsyns koncept - hvor der sker uanmeldt besøg af en pædagogisk konsulent - som igennem 2 timer observerer det pædagogiske arbejde. Derefter er der en anmeldt tilsynsbesyg hvor der er dialog om hvad der er observeret  samt øvrige relevante områder der skal drøftes om.

Som resultat af besøget udarbejder vi en handleplan for de områder kan kan ske udvikling på.

Herunder er der link til tilsynskoncept samt den aktuelle handleplan for Volden.
Bilag
Hermed vedhæftet tilsyn fra pædagogisk konsulent Elin Kofoed og Områdeleder Stine Knudsen