Kerneopgaven og hverdagspædagogikken

I Område Syd har vi haft fokus på at definerer vores kerneopgave, kerneydelse samt hverdagspædagogikken.

Dette har vi omsat til hverdagen i vores hus, som kan ses i vedhæftede bilag. 

Det er ligeledes det fokus vi også tager, når der planlægges pædagogik planlægning

Ligeledes er kerneopgaven udarbejdet ud fra Næstved kommunes ledelses og medarbejder grundlag og efter tesen Tillid - Helhed og Dialog.