Leg:

Leg er essentiel i børns udviklingsproces til at blive hele, dannede og demokratiske mennesker. Vigtigheden af de voksnes involvering og positionering i forhold til børns leg, kan ikke fremhæves nok.

Kerneopgaven i Område Syd defineres som at skabe livsglade, kompetente og hele mennesker. Dette gøres igennem vores didaktiske overvejelser over kerneydelsen som indeholder vores tilgang til læring og udvikling.

I gode læringsmiljøer er legen central og igennem disse sikres børns kompetenceudvikling igennem leg.

Vi skal skabe en kultur, hvor legen er prioriteret højt og hvor leg er et fundament i børns udvikling og dannelse og gør dem til livsglade, kompetente og hele mennesker.

Visionen med arbejdet med børns leg i en pædagogisk planlægning er, at alle medarbejdere og ledere i område syd får skærpet opmærksomheden på og bliver kvalificeret til, at bruge og understøtte børns leg som et personligt og socialt udviklingsværktøj i hverdagen. Det er også et mål i dette arbejde, at vi opnår et fælles sprog om leg, der kan sikre en fortsat vidensdeling og kulturel udvikling omkring leg i vores område.

Bilag
Område syd har i 2020 og 2021 haft fokus på børns leg.
I Volden har vi valgt at arbejde med teamet som beskrevet i vedhæftede fil.
Område syd´s læreplan