Legeplads vuggestuen
Bålhus på den store legeplads
Cykelbane
Legeplads vuggestuen
Børnehuset ved Volden
Legeplads vuggestuen
Børnehuset v/ Volden - et rart sted at være...

 

Vi ønsker at være kendte på .........

- At vi vægter forældresamarbejdet højt
- Den daglige dialog er vigtig og forudsætningen for et godt samarbejde
- Vi lægger vægt på at inddrage forældrene i et fæl­les ansvar for barnets trivsel og udvikling, herunder at tilbyde et flerfamilie tilbud.
- At vi skaber en hverdag, der giver tryghed med genkendelighed, forudsigelighed og struk­tur.
- Alle børn har et fast tilhørsforhold til en stuegruppe samt aldersopdelte mindre grupper ved de pædagogiske ak­tiviteter.
 - At der sker en målrettet læring i forhold til det enkelte barns udviklingstrin.
 - At vi har fo­kus på barnets sprog, så det støttes og udvikles med en tidlig indsats.
- At der tilrettelægges og gennemføres et pædagogisk arbejde med de 6 læreplanstemaer på et højt niveau.
- At alle er i trivsel, dvs. har et godt selvværd, at der er anerkendelse, glæde og humor i hver­dagen.
 - At der er plads til det enkelte individ i fællesskabet. At der er frihed under ansvar.
- Der bliver taget vare på de helt praktiske basale og omsorgs mæssige forhold.
- At vi skaber en god relation til det enkelte barn, at det  føler sig set, hørt og forstået.
- Vi lægger vægt på en ansvarlighed overfor sig selv og andre
- Overfor sine omgivelser og naturen.
- At der udvises tolerance, accept og respekt for forskellighed.
- Åbenhed og venlig­hed overfor andre i sine omgivelser.
- Der lægges vægt på at videreføre de kulturelle traditioner (jul, fastelavn, påske).
ligesom Børnehusenes egne skabte traditioner er vigtige og skaber genkendelighed og rytme i hverdagen og hen over året.

- Vi ønskerat fagligheden er på et højt niveau i det pædagogiske arbejde i Børnehuset v/Vol­den.

 Med dette byder vi Jer hjertelig velkommen i Børnehuset v/ Volden beliggende i Sydbyen, på Parkvej 144,  ved Rema 1000.

Børnehuset ved Volden
Legeplads
Boldbane
Rutchebane
tårn
vuggestuen
Legeplads

Børnehuset v/ Volden ligger på Parkvej 144, ved siden af Rema og med sti og gangbro adgang til de grønne områder i Folkeparken.

Børnehuset består af to afsnit - vuggestuen med 40 børn fordelt på  3 grupper, samt børnehaven med optil 69 børn, fordelt på 3 grupper.  Både i vuggestuen og i børnehaven er børnene fordelt efter alder - og der er derfor et flow i forløbet fra lille vuggestue barn til stort og kommende SFO barn.