Forældresamarbejde

Forældresamarbejde
  • Vi vægter den  daglige  gensidige  dialog.
  • Vi ønsker at skabe den gode relation.
  • Vi ønsker at vider give de episoder hvor vi ser at barnet lærte noget – eller vi kan se, at nu var han/hun nået dertil i udviklingen.
  • Vi forsøger at give den vejledning, vi kan hører der efterspørges
  • Vi henvis evt. til andre/andet, hvis vi selv kommer til kort.
  • Der  tages foto til "barnets bog" og til at lægge på nembørn
  •  Der gives  information om kommende aktiviteter på Nembørn
  •  Vi skriver ligeledes om de aktiviteter der er sket – på Nembørn
  • Vi gennemfører forældresamtaler – hvor vi drøfter barnets trivsel/udvikling.

  • Der gennemføres  hvert år i januar en ”på vej i SFO” forældrecafe, for forældre der har kommende Sfo børn fra 1. april året efter. Arrangeres i samarbejde med Kobberbakkeskolens `Sfo.  Formålet er at forældre får information om hvilke forventninger og krav der er til et nyt Sfo barn – og hvordan de kan hjælpe og støtte deres barn til en god Sfo start.