Forældresamtaler

De planlagte forældresamtaler - der foregår efter nedenstående forløb - er vigtige for vores samarbejde - det er her vi i ro og mag har en dialog om jeres barns trivsel samt hvor han/hun er i sin udvikling. 

Udover de forældresamtaler der planlægges hen over jeres barns børnehus liv - vil der også være mulighed for at tage nogle ekstra samtaler, såfremt I som forældre eller vi som professionelle ser et behov for det.

Ret henvendelse til jeres primærpædagog og få det planlagt.