Sikkerhed for børn

I vores principper for sikkerhed og sund fornuft kan I læse hvad vi har fastlagt som hensigtsmæssige handlinger ift. at sikre at der er sikkerhed omkring børnene.